Gynækolog Lars Alling Møller, Hellerup

21 95 40 40

Book Selv

Urininkontinens berører 3-400.000 danskere - de fleste kvinder. Tilstanden berører kvinder i alle aldersgrupper, men hyppigheden stiger med stigende alder.

Årsager.

Hovedårsagen er fødsler - specielt “naturlige” fødsler, hvor barnet trænger ned gennem bækkenbunden. Andre vigtige årsager er overvægt, andre sygdomme (f.eks. lungesygdomme) og neurologiske sygdomme (f.eks. sklerose). Undertiden er årsagen enkel - f.eks. overdreven vædskeindtag.

Definition.

Urininkontinens inddeles i trang (urge) inkontinens og stress (anstrengelsesudløst) inkontinens.

Karakteristisk for trang inkontinens er hyppige små vandladninger, stærk vandladningstrang og kort signaltid: tiden fra vandladningstrang til vandladning. Karakteristisk for stress inkontinens er smådryp ved fysisk anstrengelse: nys, hos, løft eller sport.

Udredning.

Hovedhjørnestenen er en væske-vandladnings dagbog, som bruges til at notere vædskeindtag og vædskeudskillelse i 3 døgn (klik). En “blevejningstest” bruges til at beregne mængden af urin, som kommer i anvendte bind/bleer på et døgn (klik). Ved denne test anvender patienten sædvanlige bind eller bleer, vejer dem inden og efter brug i 24 timer og noterer vægtforskellen. Af og til efterses blæren med en kikkert/cystoskop (klik).

Behandling.

Tranginkontinens behandles sædvanligvis med “blæreafslappende” medicin. Der findes 5-6 præparater på markedet. Aktuelt gives tilskud til 2 præparater. Første valget er Tolterodin. Andet valget er Mirabegron. Der kan gå op til 3 måneder før fuld effekt.

Stress inkontinens kan ofte behandles med knibeøvelser; ideelt set ledet af en trænet “gyn.obs” fysioterapeut (klik). Forsøg evt. et indlæg i skeden, f.eks. produktet Contrelle Activgard. Kan købes på apoteker, Matas samt på Internettet, f.eks. Homecare. Der er gode muligheder for kirurgisk behandling, såfremt dette bliver relevant.